A Rapa

Festa declarada de interese turístico internacional

“O ciclo todo da festa de Sabucedo, no que a rapa é só un capítulo, podemos velo como un relato, unha representación, na que contan á par os seres humanos e os seres máis portentosos do monte, os fillos do vento”

Manolo Rivas

Petroglifos

En calquera caso, non se sabe con certeza cando o pobo de Sabucedo comezou a realacionarse coas bestas. Nos petroglifos dos séculos XVIII-VIII a. C. achados nos montes onde viven ceibes as bestas de Sabucedo hai gravados nos que aparecen cabalos, moitos con xinetes tratando de dominar o animal.

Prospección arqueolóxica

Pódese afirmar que si Roma ten dous pais mitolóxicos: os irmáns Rómulo e Remo, a Rapa das Bestas de Sabucedo ten dúas nais lendarias das que, a parte da tradición oral, se conservan, grazas a unha prospección arqueolóxica, os vestixios da que fora a súa vivenda, “A Casa das Vellas”, lugar de obrigada visita para todo bo amante da nosa tradición.

Chan da Lagoa

Cervos, combinacións circulares, pseudolaberínticas e esceas de equitación en Chan da Lagoa, en Parada

Outeiro dos Cogoludos

Xinetes dun dos petroglifos do Outeiro dos Cogoludos, en Paredes.

® Rapa das Bestas - 2017