Curro novo

Curro novo

Co paso dos anos o curro vello foise quedando pequeno. En 1995 decidiuse construír un novo curro e as novas instalacións inaugúranse en 1997. Coa ampliación acometida no 2012 a capacidade do curro aumenta ata as 3000 localidades.

® Rapa das Bestas - 2017