“Aviso legal”

Este portal, cuxo propietario é a Asociación Rapa das bestas de Sabucedo, con enderezo en Sabucedo, 36684 Pontevedra.
Propiedade intelectual e industrial
O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logotipos, marcas rexistradas e outros signos distintivos que aparecen nel pertencen á Asociación Rapa das bestas de Sabucedo e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.
Responsabilidade polos contidos
A Asociación Rapa das bestas de Sabucedo resérvase o dereito de realizar cambios na páxina web sen previo aviso, co fin de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando o contido publicado ou o deseño do portal.
A Asociación Rapa das bestas de Sabucedo non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco será responsable dos danos sufridos ou das perdas económicas que, directa ou indirectamente, produzan ou poidan producir económicas, datos materiais ou relacionados, causados ​​polo uso desa información.
Dereito aplicable
A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que compoñen este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos deste portal, será a lei española.