Asociación

Quen somos

A Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo é a responsable do coidado permanente das bestas de Sabucedo, en especial das pertencentes á cabana do Santo, e de organizar a festa de interese turístico internacional Rapa das Bestas.

Propósito

A Asociación Rapa das Bestas consitúese como o organismo encargado de preservar e dinamizar a Rapa das bestas, así como a propia aldea de Sabucedo e a Rapa das Bestas, nas seguintes vertentes:

 • Coidado e defensa das “Bestas” que habitan nestes montes e da súa forma de vida en liberdade.
 • Organización e promoción da celebración anual Rapa das Bestas, como celebración histórico/cultural que ven a ser a manifestación da relación de convivencia coas bestas durante todo o ano.
 • Preservación da contorna natural.
 • Dinamización socio-cultural da aldea de Sabucedo.

Misión e visión

A Asociación centra os seus recursos nas seguintes actividades principais:
 1. Manter a cabana das bestas que viven en liberdade nos nosos montes e que a aldea de Sabucedo sexa historia viva dunha relación de interdependencia e respecto entre personas, contorna natural e “Bestas”.
 2. A conservación e coidado en particular das mandas de Bestas “ Do Santo”. Esta actividade inclúe principalmente medidas de:
  • Seguemento e monitoraxe
  • Marcaxe
  • Desparasitación
  • Defensa dos animais de roubos, ataques, incendios, e agresións.
 3. A organización da festa de Interese Turístico Internacional Rapa das Bestas de Sabucedo, ofrecendo ano tras ano actividades vinculadas coa cultura galega e o seu folclore. Esta organización abrangue:
  • A Baixa das bestas do monte
  • Celebración do curro
  • Organización da festa propiamente dita: actuacións musicais, contratación de seguridade, acondicionamento dunha zona de acampada, …
 4. Promoción da festa e de Sabucedo a través de actividades durante todo o ano, exposicións, xestión das redes sociais, e comunicados de prensa.
 5. Coidado das zonas do monte onde pacen as bestas, realizando as labores de desbroces e limpeza precisos.
 6. Realización das labores tendentes a asegurar un marco legal favorable aplicable no desempeño desta actividade.
 7. Promoción turística de Sabucedo.

Valores

 • Responsabilidade
 • Respecto
 • Ecoloxismo
 • Galeguismo
 • Cooperación
 • Pertenza
 • Paixón
 • Independencia
 • Compromiso

Centro de acollida equino

Dende o ano 2020, a Xunta de Galicia habilitou á Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo para constituirse como “centro de acollida equino”.

Dende entón, e unha vez activado de forma efectiva o procedemento, a asociación ven recibindo cabalos bravos de disntintas zonas de Galicia, que por mor de causar problemas en fincas e predios particulares son acollidos polo centro de recollida, seguindo todos os procedementos legais establecidos.

A Asociación conta con dúas zonas habilitadas e pechadas de 80 e 70 hectáreas respectivamente de terreos habilitados, desbrozadas e con abastecemento de auga, que funcionan como espazo de acollida para os equinos.

Proxecto Goi Bestas